Tuesday, April 14, 2009

Panatang Makabayan ng mga Pulitiko
Iniibig ko ang Piso
Ito ang aking lupang tinutungtungan
Dito nabubuhay ang aking mga kalahi
Ako'y kanyang kinukopkop at tinutulungan
Upang maging makapangyarihan, maligaya, at
kapakipakinabang sa aking sarili

Bilang ganti ay diringgin ko lang ang aking sarili
Susundin ko ang mga tuntuning aking ginawa
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamayang
gahaman at walang paki alam sa batas
Paglilingkuran ko ang aking sarili ng walang hadlang
at buong katapatan

Sisikapin kong maging isang tunay na tapat sa Piso,
sa isip, sa salita, at sa gawa.

-----
*Ang larawan ay hango sa National Geographic

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...