Wednesday, July 4, 2012

The Star-Spangled Banner

Dahil July 4 ngayon at Independence Day ito ng Amerika.. isang masayang pagbati sa araw ng kanilang kasarinlan.

Naisip ko lang... kung ang Pilipinas ay isa sa mga naging colony ng US kagaya ng Hawai baka mas maganda ang kalagayan natin sa ekonomiya at teknolohiya. Ngayon kasi mas pinahahalagahan ng mga pulitiko ang sari sarili nila bago ang kapakanan ng nakakarami.

O say can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight,
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there;
O say does that star-spangled banner yet wave,
O'er the land of the free and the home of the brave?


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...