Wednesday, September 5, 2012

Garoto - Chocolate from Brazil

Dark Chocolate with Almonds
Hindi masyadong matamis kaya pwede kang kumain ng madami.
Yung brand name niya ay Talento.. ang ibig sabihin nito ay talent, talino, o kakayahan.. siguro magiging matalino ka pag kumain ka nito... he he he :D

Price: 3.90 Reais , US$2.00, PHP 95.00


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...