Tuesday, April 5, 2011

Fish and Chicken PattiesMakapal ang Fish at Chicken patties dito sa Europa kumpara sa Pilipinas.
Doon pa lang ay malalaman mo na ang kaibahan ng maunlad sa mahirap na bansa. =)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...