Friday, April 29, 2011

New Philippine 100 Peso Bill

Maganda ang disenyo kasi makabago,
Pero parang tinipid naman ang papel nito,
Mas manipis, di masyadong kalidad ang papel at parang di tatagal,
Kapag ito na ay ginamit na sa kalakarang aktwal.
►☺


Pres. Manuel Roxas - lolo ni Mar Roxas na natalo sa 2010 Election for Vice President.
Mga pagbabago:
- Parang hindi nagsuklay dito si Pres. Manuel Roxas kumpara sa lumang P100.
- Yung serial number dito ay 1 na lang ang letra kumpara sa dating dalawang letra ng lumang P100.
- Ang pinakagusto ko lang dito ay ang katagang "Pinagpala ang Bayan na ang Diyos ay ang Panginoon."


- Nandito na si Butanding (Whale Shark Rhincodon Typus), Mayon Volcano, Mapa ng Pilipinas at Araw sa Bandila
ng Pilipinas.
- May mga nakatago rin kayang maliliit na letra dito kagaya sa lumang P100?
- May tribal din na disenyo sa bandang kanan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...