Wednesday, August 10, 2011

Word Of The Lourd: Bad WordsNgayon ko lang napanood itong Word of the Lourd... ibinigay sa akin ang link ng aking kasama sa trabaho.

Madami kang matutunan, lalo na tungkol sa pagiging Pilipino mo. Meron ding halong patama sa mga kamalian sa ating lipunan sa malikhaing paraan na magpapatawa sa iyo...

Pero ang mahalaga pa rin ay kung ano ang ginagawa mo ngayon. Kahit gabundok pa na video ang mapanood mo kagaya nito kung wala kang gagawin na aksiyon o kontribusyon para mapaunlad ang sarili.. mananatiling lugmok sa kahirapan ang Pilipinas kong mahal.
☺►No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...