Friday, September 30, 2011

Typhoon Nalgae - "Quiel local Name"

Bagyo na naman.. di pa nakakabawi kay Pedring :(
Ang pwede lang nating gawin ay manalangin na hindi tumama sa Luzon

ang bagyo..
Tulungan natin ang ating mga kababayan na nalubog sa baha at patuloy

na paghahanda at pag-iingat sa susunod na bagyo.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...