Friday, March 9, 2012

New Charts in PSE Website

Bago na yung charts ngayon sa PSE Website.. mas maganda at madaling tingnan dahil naka default na siya sa candlestick chart.. :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...