Friday, August 6, 2010

Squatters in the Philippines


Nangangalakal ng bakal, bote, plastic, dyaryo, atbp. galing sa basura
Scaveging steel, bottle, plastic, newspaper, etc from trash.Garbage collection in a congested city is a serious problem.
What you see today is the remains of the trash after the garbage collection.
But wait till you see before the garbage collection... this area is a haven for
flies and cockroaches.Squatters sa Pilipinas

Pagkatapos linisin ang barong barong ng ilang buwan,
Huuups... huuups... naku naku andyan na naman,
Biglang susulpot galing sa kawalan,
Tila dumadami ang kanilang bilang.

Nakadikit sa pader ang kanilang yerong bubong,
Plywood, tarpaulin ng kandidato, tela, at gulong,
Biglang lalabas maraming batang yagit,
Madudungis, malnuris, at walng muwang na paslit.

Matindi na talaga ang kahirapan na Pilipinas,
Napakaraming Pilipino sa ganito ay dumaranas,
Bakit naman kasi... kasi... kasi...
Buhay tamad ang gusto at pa easy easy.


Kultura
Awit
Laro
Laruan
Lugar
Pagkain
Prutas
Trabaho
Paano Manalo sa Grand Lotto

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...