Thursday, May 5, 2011

Happy Mother's Day

Para kay Mamay, Mama, Nana, Mamang, Mommy, Mamita, Nanay, Mother, Mudra, Nay, Ma at kahit ano pa ang tawag sa kanya.. Thank God for mothers.. ♥♥♥

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...