Thursday, May 5, 2011

Naruto 533: An Oath

Ang taong may character ay tutuparin nya ang kanyang Pangako..No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...