Friday, June 10, 2011

New Philippine 20 Peso Bill


Madaming pagbabago dito sa P20.
-
Bumata dito si Manuel L. Quezon pero nakasuot pa rin siya ng pormal na pormal na bowtie.
- Nandoon ang opisyal na pagpapahayag na Tagalog ang pambansang wika.
- Pinaliit ang larawan ng Palasyo Malakanyang.
- Yung nakatagong larawan na makikita kapag itinapat mo sa liwanag ay nasa kanan na, dati ito ay nasa kaliwa.
- Ang dating 7 numerong 20.. ngayon ay 4 na lang.
- Nandoon pa rin ang Coat of Arms lumiit nga lang.
- Ang parang wild cat ay nakasama na rin.
- Mapa ng Pilipinas - kung saan nandoon ang Rice Terraces.
- Araw na nagsasagisag ng kabayanihan ng 8 lalawigan.
- Ang serial number ay papalaki ang font.
- May inscription na rin ng Alibata na di ko alam ang ibig sabihin.
- Nandoon pa rin ang katagang "Pinagpala ang Bayan na ang Diyos ay ang Panginoon" na hango sa Salita ng Diyos. Ito ang bersiyon ng "In God We Trust" sa pera ng Amerika. ☺►

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...