Thursday, June 16, 2011

Same Article Different Titles for Philippine Daily Inquirer

Tama lamang na binago ng Philippine Daily Inquirer ang title ng kanilang balita. Ang balanseng pagbabalita ay paglalahad ng katotohanan sa anumang issue ng lipunan. Hindi ka pwedeng magbalita kung wala kang totoong basehan kundi ito ay magiging pawang likhang isip o kasinungalingan. ☺►

-----
It is just right for Philippine Daily Inquirer to change the title of their news. Balanced news is all about the truth in our society. News without truth and facts as their basis will end up as an imagination.. a bunch of falsehood.
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...