Saturday, December 11, 2010

Naruto 520 The Secret Behind Impure World Resurrection

Kagaya ng white snake... patuloy na mamatay at mabubuhay muli si Orochimaru... at patuloy na gagawa ng paraan para mawasak ang Konoha... ☺►

----------
http://naruto-spoilers.blogspot.com
Special thanks to MASASHI KISHIMOTO, Sleepy Fans, Onemanga, Naruto Central (ShiverX, The Special One, Freakout, TheSixthHokage and Numinous), Naruto Fan, Mangahelpers, Keroyon-jima, Cinnamonstars, Ironside, Zetsu-san and all contributors.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...