Monday, March 14, 2011

Firsthand Report of Tsunami Witness in Japan

Sa loob ng 30 minuto ay maaari ka pang tumakbo,
Lumikas sa mas mataas na lugar yan ang gawin mo,
Gawin mo kaagad pagkatapos ng malakas na lindol,
Wawasakin ng rumaragasang tubig ang nasa baba ng burol.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...