Wednesday, March 23, 2011

Rush Hour in MRTTulakan dito.. tulakan doon,
Siksikan dito.. siksikan doon,
Yan ang nangyayari sa MRT kapag rush hour na sa hapon,
Wala ng paki-alam kung matanda, buntis, o may kapansanan,
Bata't ang iniisip ay makasakay at maka uwi na sa tahanan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...