Tuesday, March 15, 2011

Firsthand Video of Tsunami Witness in Japan

Dito mo makikita na limitado ang kakayahan ng tao kahit gaano man kadalubhasa sa larangan ng science & technology.

Ang maraming ari-arian na naitayo ay maaaring sa ilang minuto ay mawala at maglaho.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...