Tuesday, March 22, 2011

Naruto 532: ?


Ramdam ni Sasuke ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na kaya sa tunay na mawalan ng mahal sa buhay sanhi ng lindol at tsunamisa Japan.

Wala pa ring bagong post na Naruto 532... dahil siguro sa nangyaring trahedya sa Japan.
Patuloy nating isama sa panalangin ang mga kapatid nating naapektuhan. =)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...